De Samenleving

Samenwerking, Eerlijkheid en Omdenken zijn de sleutels tot succes!

Het is ons duidelijk geworden dat zelfs een actiegroep met de beste intenties, hard wordt tegengewerkt door het maatschappelijke systeem. Op zich logisch, want de gevestigde orde zal zich altijd beschermen tegen een opkomende onrust/opstand. Gezien het feit dat de landelijke media en de vakbonden geen steun willen/durven te geven aan de groeiende opstand, zal deze opstand helaas mondjesmaat groeien.

Groeiende onrust
Er is een groeiende onrust in Nederland, een onrust die wordt veroorzaakt door de marktwerking van de samenleving. Diezelfde onrust krijgt geen gehoor in politiek Den Haag.

Onze maatschappij draait niet om het welzijn van de mens, dier en natuur. Onze maatschappij draait alleen nog maar om de economie/geld, dit ten kosten van de zorg, onderwijs, huisvesting, arbeidsmarkt, voedsel, de harmonie tussen bevolkingsgroepen en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Politieke partij
Om er voor te zorgen dat alle benadeelden in de samenleving gehoord zullen worden in Den Haag en er alles op alles gezet zal worden om de mens weer centraal te stellen in de maatschappij, is op 1 februari 2015 besloten de politieke partij “De Samenleving” op te richten.

Als politieke partij zal er meer aandacht zijn van de landelijke media. Demonstraties georganiseerd vanuit een politieke partij, hebben meer rechten en mogelijkheden. En tot slot wordt je door de wet beschermd als politieke partij en dat heeft de opstand in Nederland hard nodig (bescherming door de wet).

Wij willen met een groep positief, creatief en ruimdenkend ingestelde mensen het politieke systeem van binnen uit veranderen ten behoeve van de samenleving.

Om duidelijk te maken dat wij een politieke partij zijn die afstand doet van de gebruiken binnen het huidige systeem, kiezen wij ervoor een aantal zaken intern anders te regelen. Zoals:
– Voor alle partijleden die in de tweede kamer zullen plaatsnemen, geldt een maximum
salaris van €2.500 netto (dit is 50% lager dan het huidige salaris van een Tweede
Kamerlid).
– Ieder 2e Kamerlid van De Samenleving ziet af van de wachtgeldregeling (WW uitkering en
geen cent meer).
– Openheid omtrent inkomsten en uitgaven van De Samenleving (maandelijks overzicht dat
door alle leden in te zien is).
– Een intern referendum systeem (ieder lid kan een standpunt ter discussie stellen en
daarvoor een stemming aanvragen. Bij 2/3 voor-stemmers wordt het nieuwe standpunt
aangenomen).
– Iedereen heeft een gelijke stem binnen de partij! Degene die de partij leidt, dat zijn wij
allemaal. De meerderheid leidt!

In de tekst hieronder wordt omschreven welke punten extra aandacht verdienen binnen de partij. LET WEL; alle punten van De Samenleving zijn richtlijnen en kunnen, zoals hierboven aangegeven, ter discussie gesteld worden middels een stemming/referendum.

Het gaat er om dat we voor alle punten, uitingen en oplossingen een meerderheid hebben die er achter staat, zodat het oude gezegde “de meeste stemmen gelden” weer zal zegevieren.

Het Doel
Het belangrijkste doel van De Samenleving is om het politieke systeem van binnen uit te veranderen. De maatschappij en politiek Den Haag wakker te maken en in te laten zien, dat dit systeem ook op een andere manier ingericht kan worden. Het is heel makkelijk om te roepen dat je het er niet mee eens bent. Het is daarentegen een stuk lastiger om oplossingen te bieden voor de dingen die fout gaan binnen het systeem. De Samenleving zal zich niet verlagen tot moddergooien, achterkamertjespolitiek en/of egotripperij. De partij zal zich volledig richten op het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving door o.a. oplossingen aan te dragen, openheid te geven van informatie en door bruggen te bouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen van de samenleving.

Oplossingen
De Samenleving gaat zich richten op het uitwerken van oplossingen ten behoeve van de samenleving. Deze oplossingen worden uitgewerkt door mensen die hebben bewezen verstand te hebben van een bepaald onderwerp. De kennis van de experts zal aangevuld worden door de input van mensen op social media, ingestuurde brieven/e-mails en de input die volgt uit het bijwonen van bijeenkomsten.
Voor de oplossingen is het belangrijk dat we omdenken. We proberen niet het huidige systeem aan te passen, maar een geheel nieuwe manier van kijken uit te werken voor problemen in de samenleving.

Voor vernieuwing en verandering kan er voor veel zaken gekeken worden naar andere landen. De oplossingen zullen ten alle tijden getoetst worden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De Samenleving ziet een 5 tal aandachtspunten als belangrijkste punten ten behoeve van de samenleving. Zijnde:

Zorg
De zorg mag niet meer draaien om hoeveel iets kost, maar om welke zorg iemand nodig heeft. De zorg dient toegankelijk en betaalbaar te zijn voor de gehele samenleving, om die reden moet de decentralisatie teruggedraaid worden. Alle bedrijven die actief zijn binnen de zorg, dienen te werken zonder winstoogmerk.

Onderwijs
Het onderwijs dient als focus te hebben de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van alle kinderen, ongeacht hun talenten en mogelijkheden. Voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke achterstand, dient extra budget en kennis beschikbaar gesteld te worden.
In plaats van dat kinderen in een keurslijf gedwongen worden, zal de ontwikkeling van het talent van het kind voorop staan. Alle bedrijven die actief zijn binnen het onderwijs dienen te werken zonder winstoogmerk.

Wonen & Inkomen
Iedere inwoner in Nederland heeft recht op onderdak en een basisinkomen.
Alle bedrijven die actief zijn binnen de sociale woningbouw dienen te werken zonder winstoogmerk, als gevolg hiervan moeten de huurprijzen verlaagd worden.

Cultuur & Tradities
Elke bevolkingsgroep heeft recht op zijn eigen cultuur en tradities. Het is aan de overheid om bruggen te creëren tussen verschillende bevolkingsgroepen. De overheid dient de verschillen tussen bevolkingsgroepen aan te grijpen als verrijking en niet als vervreemding.

Economie
MKB is het hart van de samenleving en de economie. Het MKB dient gestimuleerd te worden en dus niet beperkt worden door een overvloed aan regelgeving/bureaucratie.
Banken dienen een ondersteunende rol te hebben ten behoeve van de economie.
De multinationals dienen voor alle omzet en winsten, gemaakt in Nederland, ook in Nederland de verschuldigde belasting af te dragen.

Voortvloeiend uit bovenstaande punten legt De Samenleving nadruk op het bindend referendum. Hierdoor zal de bevolking zich meer betrokken voelen bij de politiek en zal het basis principe van de democratie weer beter tot zijn recht komen. Eén van de eerste zaken die middels een bindend referendum voorgelegd dient te worden is de EU-lidmaatschap. Daarnaast zullen ook zaken zoals het leenstelsel, Participatiewet en de privatisering van de zorg, middels een bindend referendum voorgelegd dienen te worden aan de bevolking.

Naast de bovengenoemde punten zal De Samenleving zich natuurlijk ook richten op alle andere onderwerpen die betrekking hebben op onze samenleving.

Vreedzame acties
Wanneer er acties opgezet worden, dan zullen deze acties vreedzaam zijn. Vreedzaam betekent niet dat we met vlaggetjes gaan zwaaien op het Malieveld! Vreedzaam betekent dat er geen reden gegeven zal worden aan politie en ME om hun wapens te gebruiken. Ook zullen de landelijke media ingeschakeld worden om meer aandacht te geven aan de groeiende onrust.

Geweld
Met geweld los je niks op. Er zijn veel mensen in Nederland getraind om geweld uit te oefenen, maar hiervan wordt het grootste deel maandelijks betaald door de overheid. De overheid zal het dus altijd winnen qua geweld, zeker aangezien in Nederland er weinig mensen zijn die bereid zijn om hun gezondheid op het spel te zetten.

De Samenleving tolereert geen…
Racisme, discriminatie, haat zaaiing, geweld, pesterijen, achterkamertjespolitiek, leugens en bedrog.

Maandelijkse lidmaatschap
Lid worden van De Samenleving kan voor € 2,- per maand.
Een lid is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse contributie. Wanneer een lid 2 maanden achter elkaar de contributie niet heeft betaald, dan komt het lidmaatschap automatisch te vervallen. Er zullen geen aanmaningskosten in rekening gebracht worden.

Jaarlijks lidmaatschap
Wanneer een lidmaatschap voor 1 jaar in één keer voldaan wordt, dan zijn de eenmalig kosten € 20,-.
Een jaarlijkse contributie kan tussentijds stop gezet worden, maar er zal geen contributie terug gestort worden.
Een lidmaatschap voor één jaar wordt niet automatisch verlengd.

21 reacties

 1. thysca Reply

  klinkt nog wel wat idiealistisch maar heey ook ik ben geen idiote Wel idealiste

  count me in als verbindings persoon als omdenk tank en volwaardig lid .. de daartoe benodigde contributie voor een jaar maak ik aan het begin van mijn volgende salaris over zodat ik ingaande 1 maar ook neem ik aan mede stem recht heb 😉

 2. Madelon Janssen Reply

  Ik zie steeds meer verenigingen en politieke partijen opkomen voor een beter maatschappij. Maar vooral pleiten voor het neerhalen van de achterhaalde, huidige politiek.

  Zelf zit ik bij de Vrijzinnige Partij, wij hebben veel overeenkomsten. Mijne inziens zou het goed zijn al deze (nu kleine) partijen samen te voegen en als 1 groot blok geluid te maken. Veel Efficiënter en praktischer.

  • Admin Post authorReply

   Wilt u zo vriendelijk zijn ons een mail te sturen?
   Dit kan naar info@de-samenleving.nl dan kan onze woordvoerder contact met u opnemen. Daarnaast kunt u alvast in uw mail uitleggen hoe u een eventuele samenvoeging of samenwerking ziet. Alvast bedankt!

 3. A'lies Reply

  Zijn toch de punten wat in Nederland ontbreekt! Web pagina ziet er uitmuntend uit!

 4. Nel Delil Reply

  Door mijn chronische ziekte ben ik erg aan huis gebonden maar kan zeker meedenken en mee helpen, lid worden zeker en betaal maandelijks. Ik geloof in de samenleving en mijn stem hebben jullie al. Mochten andere kleinere partijen dezelfde ideologie hebben is het zeker niet verkeerd om de handen in een te slaan. Door de jaren heen ben ik tegen heel wat problemen aangelopen als chronisch zieke wat betreft de thuishulp en zorg, WMO waar onnodig geld wordt uitgegeven, zorgverzekering die steeds duurder wordt en steeds minder vergoed wordt, qua belasting er steeds minder kan worden afgeschreven. Maar ik heb ook zeker veel belangstelling voor vele andere zaken die anders kunnen!

 5. jos nix Reply

  Zou graag lid willen worden van Uw partij. Ben nu steunfractielid in mijn gemeente en dus politiek geïnteresseerd.

  MVG,
  Jos Nix

 6. Heleen Reply

  Goh deze doelstellingen lijken wel erg veel op die van een bepaalde actie groep.
  Niet heel erg eerlijk dus 😉

  • Admin Post authorReply

   Er zijn nog meer actiegroepen die dezelfde doelen hebben! En dat is maar goed ook!

 7. Gerhard Boelens Reply

  laat me weten wanneer en hoe de contributie betaald kan worden ,ik steun de samenleving van uit thuis,waar dat ook zal zijn,ik ben invalide doch denk dat mijn hersens nog redelijk goed werken,om jullie op diverse vlakken te helpen,en blogs te schrijven mede vanuit mijn eigen ervaringen,in de haagse politieke sfeer,waartegen ik menigmaal verzet tegen gegevenn heb en die uiteindelijk resulteerde in het te kelder gaan van de communistische partij,in de jarern zeventig en tachtig,en later in de negentiger jaren verdeeldheid gaf waardoor ze uiteindelijk van het toneel verwijderden.

 8. Joop Moleman Reply

  Beste, Ik zou graag De Samenleving willen promoten, is er al promotiemateriaal beschikbaar, want het zou zo maar kunnen dat er binnenkort verkiezingen zijn, en dan wil je toch niet met lege handen staan !
  Groet, Joop Moleman, Wormerveer

  • Admin Post authorReply

   Beste Joop, helaas is dit nog niet beschikbaar. Maar zodra dit beschikbaar is gaan we dat direct bekend maken!

 9. Christiaan Reply

  Als je afziet van wachtgeld, krijg je geen WW uitkering. Zou ook raar zijn, want je hebt premies afgedragen voor wachtgeld.

  • Admin Van Samenleving Post authorReply

   Dus zal daar ook significant iets in moeten veranderen 😉

Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *