Brief aan de samenleving

Brief aan de samenlevingHet is al enige tijd geleden, zeg maar lange tijd geleden dat je iets gehoord hebt van De Samenleving. Dit uiteraard niet zonder redenen. Daar later meer over.

De rede waarom ik de samenleving toch aanschrijf zo één dag voor de verkiezingen is omdat ik al een hele lange tijd met een helikopterview naar alle ontwikkelingen in samenleving en de politiek heb gekeken en ik er met de dag treuriger van word.

Continue reading “Brief aan de samenleving”

Partijprogramma?? Zorg

loesje-samenGoede zorg is tegenwoordig nauwelijks te vinden!
Overal wordt bezuinigd op kosten!
De zorgkosten rijzen de pan uit!

Dit kan en mag niet langer gebeuren!

We zijn inmiddels druk bezig om de plannen voor de hervorming van de zorg uit te werken.
Daarbij hebben wij uiteraard alle input en hulp vanuit de samenleving nodig!

 

Continue reading “Partijprogramma?? Zorg”

Update PGB-Alarm

images2

In februari berichtten wij over de chaos die ontstaan was bij de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (pgb) door Sociale Verzekeringsbank (SVB). Vanaf eind januari werd er al door Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, aan de bel getrokken dat er heel wat mis liep bij de SVB. Staatssecretaris Van Rijn reageerde toen nog met een brief aan de Tweede Kamer dat het allemaal wel mee viel: pgb-houders zouden zelf verantwoordelijk zijn voor de problemen en de budgethouders zouden moeite hebben met het wennen aan het nieuwe systeem. Continue reading “Update PGB-Alarm”

De Zorgboerderijen

11150478_378448075682587_1565375148377715075_nVandaag ben ik (Patrick) met mijn gezin naar de Open Zorgboerderijen dag geweest hier in Lelystad.

Een groep boerderijen welke zich bezig houden met dagbesteding voor gehandicapten vanaf 7 jaar. Op de Groentehof na, deze houd zich bezig met reïntegratie van ex verslaafden en mensen die door omstandigheden langere tijd thuis zitten! Continue reading “De Zorgboerderijen”

2000 thuishulpen op straat door Thebe, Thebe start ThebeTV

safe_image.phpNiet te veel woorden willen wij verder toevoegen in de vorm van een ondersteunende tekst, gewoon omdat wij denken dat de link voldoende informatie bevat om uw oordeel te vellen.

 

Ronduit schandalig ! Commercie boven werknemers en zorg !

http://www.omroepbrabant.nl/?news%2F225144692%2FThebe+start+eigen+tv-kanaal+geen+geld+voor+thuiszorg+wel+geld+voor+een+tv-kanaal.aspx

Gemeenten in opstand tegen Ouderbijdrage Jeugd GGZ

10997466_348261008701294_7177155997040798120_oEen diepe buiging voor onze gemeentelijke bestuurders !

Zoals wij al hadden gemerkt tijdens de Meet Up van Tegenlicht in Breda vorige week, komen er steeds meer morrende gemeentelijke bestuurders in opstand. In opstand tegen Haagse besluitvorming die, door de decentralisatie, door gemeenten dient te worden uitgevoerd en verantwoord.
Als een grote kwak stinkende stamppot die door de gaarkeuken uit Den Haag op het bordje van de gemeentelijke ambtenaar wordt gesmeten ; slikken of stikken ! En steeds meer gemeenten pikken deze manier van “serveren” niet meer !

Sinds afgelopen maand weigeren steeds meer gemeenten mee te werken aan de wet Ouderbijdrage Jeugd GGZ omdat deze onuitvoerbaar zou zijn, het meer geld kost dan het opleverd en, last but not least, het onnodige drempels opwerpt voor ouders die hulp zoeken voor hun kind !
De eigen bijdrage kan namelijk oplopen tot 1.500 euro per jaar waardoor het risico groot is dat ouders de nodige zorg voor hun kinderen zullen mijden.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-weigeren-deel-jeugdwet-uit-te-voeren.9462564.lynkx

Zandvoort en Haarlem waren de eerste gemeenten die deze bijdrage niet meer innen en zij hebben gezorgd voor een domino-effect. Wethouders van grote steden als Rotterdam en Amsterdam willen af van het Haagse model, Den Haag noemt het een “administratief gedrocht”.
Steden als Utrecht, Nijmegen, Amstelveen, Den Bosch, Zaanstad en Almelo stellen de wet ter discussie.
En Breda heeft afgelopen week besloten de ouderbijdrage tijdelijk stop te zetten in afwachting van een onderzoek dat staatssecretaris Van Rijn laat uitvoeren.

Onder grote politieke druk wil Van Rijn laten onderzoeken of de zorg wel toegankelijk is en er voldoende waarborgen zijn voor ouders die dat financieel niet redden.
Dat onderzoek spitst zich echter niet alleen toe op de gezinnen met kinderen in de jeugd-GGZ, maar op alle gezinnen die al jaren een ouderbijdrage betalen in de jeugdzorg.

De vraag is, nu steeds meer gemeenten de ouderbijdrage opschorten, of dit onderzoek zo lang op zich kan laten wachten ?
Is dit geen mosterd na de maaltijd en had de mosterd als ingrediënt eerder aan de stamppot moeten worden toegevoegd om het behapbaarder te maken voor gemeenten en ouders ?

Het grote PGB verhaal.

Logo_PGB1Dat men fraude probeert tegen te gaan is uiteraard een goede zaak.
Dat vervolgens politiek Den Haag hier een constructie voor bedenkt is uiteraard ook een goede zaak.

Echter wat ons ontzettend bevreemd is de wijze waarop dit is doorgevoerd.

De uitkomst van deze “grote” verandering is helaas door zorgnemers en zorgdragers zeer voelbaar.

Wat is een pgb (persoonsgebonden budget)?

In principe komt iedereen die in Nederland woont of loonbelasting betaalt, in aanmerking voor zorg vastgelegd in de Wlz. Onder de Wlz vallen mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben (7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben). Gemeenten en zorgverzekeraars leveren zorg die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. Deze zorg kan worden gegeven door instellingen (zorg in natura) of worden geregeld met het persoonsgebonden budget (pgb).

In aanmerking komen zowel volwassenen als kinderen met:

  • een chronische ziekte
  • een lichamelijke beperking
  • een zintuiglijke beperking
  • een verstandelijke beperking
  • psychiatrische of psychische problemen
  • psychogeriatrische problemen
  • ouderen

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat de budgetten uitkeren, maar controleert ook de declaraties en gaat fraude voorkomen. Het voorkomen van fraude gaat gepaard met strengere regels en controles. Tot zo ver gaat het goed.

http://www.telegraaf.nl/dft/geld/gezin-zorg/23442588/__Wildgroei_zorgbudgetten_aangepakt__.html

Waarom gaat politiek Den Haag wederom de fout in bij het overhevelen van verantwoordelijkheden (zie het Participatiewet verhaal) door andere (overheids) instanties?
Is het niet zo dat de PGB cijfers in de voorgaande jaren allang bekend en volledig geanalyseerd zijn?
Is het dan ook niet zo dat wanneer men nieuwe constructies bedenkt juist met deze cijfers rekening houd?

De stroom aan declaraties en hulpvraag was allang bekend. Bij het inrichten van de overname door de SVB hoort men daar toch rekening mee te houden? Degelijke risico analyses, onderzoek, kostenberekeningen, PVA (plan van aanpak) etc. is toch een must in dit verhaal?
Daarnaast zijn er nog zoveel controlerende factoren waarbij een overname door de SVB (op een paar kleine vorm foutjes na) vlekkeloos hoort te verlopen?

Maandenlang wachten op geld, schulden opbouwen, hulpverleners die geen hulp meer kunnen verlenen, hulpbehoevenden die zonder hulp komen te zitten, afwijzingen door te strenge regels etc etc is het resultaat van ondoordachte acties en onzorgvuldigheid vanuit onze zogenaamde volksvertegenwoordigers!

Een goede stap met wat kinderziektes of had de overheid van de PGB constructie af moeten blijven?

Deel je mening met de samenleving!