In het kort

In een kort overzicht kun je hier lezen wat onze belangrijkste aandachtspunten zijn:

Zorg
De zorg mag niet meer draaien om hoeveel iets kost, maar om welke zorg iemand nodig heeft. De zorg dient toegankelijk en betaalbaar te zijn voor de gehele samenleving, om die reden moet de decentralisatie teruggedraaid worden. Alle bedrijven die actief zijn binnen de zorg, dienen te werken zonder winstoogmerk.

Onderwijs
Het onderwijs dient als focus te hebben de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van alle kinderen, ongeacht hun talenten en mogelijkheden. Voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke achterstand, dient extra budget en kennis beschikbaar gesteld te worden.
In plaats van dat kinderen in een keurslijf gedwongen worden, zal de ontwikkeling van het talent van het kind voorop staan. Alle bedrijven die actief zijn binnen het onderwijs dienen te werken zonder winstoogmerk.

Wonen & Inkomen
Iedere inwoner in Nederland heeft recht op onderdak en een basisinkomen.
Alle bedrijven die actief zijn binnen de sociale woningbouw dienen te werken zonder winstoogmerk, als gevolg hiervan moeten de huurprijzen verlaagd worden.

Cultuur & Tradities
Elke bevolkingsgroep heeft recht op zijn eigen cultuur en tradities. Het is aan de overheid om bruggen te creëren tussen verschillende bevolkingsgroepen. De overheid dient de verschillen tussen bevolkingsgroepen aan te grijpen als verrijking en niet als vervreemding.

Economie
MKB is het hart van de samenleving en de economie. Het MKB dient gestimuleerd te worden en dus niet beperkt worden door een overvloed aan regelgeving/bureaucratie.
Banken dienen een ondersteunende rol te hebben ten behoeve van de economie.
De multinationals dienen voor alle omzet en winsten, gemaakt in Nederland, ook in Nederland de verschuldigde belasting af te dragen.

Voortvloeiend uit bovenstaande punten legt De Samenleving nadruk op het bindend referendum. Hierdoor zal de bevolking zich meer betrokken voelen bij de politiek en zal het basis principe van de democratie weer beter tot zijn recht komen. Eén van de eerste zaken die middels een bindend referendum voorgelegd dient te worden is de EU-lidmaatschap. Daarnaast kan een dergelijk referendum worden gebruikt voor zaken zoals het leenstelsel, Participatiewet en de privatisering van de zorg.

Naast de bovengenoemde punten zal De Samenleving zich natuurlijk ook richten op alle andere onderwerpen die betrekking hebben op onze samenleving.

Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *