Partijprogramma?? Zorg Deel 1

Zorg Deel 1:

ZorgNaast armoede is de zorg op dit moment een van de grootste ergernissen in Nederland.
De zorg wordt momenteel kapot bezuinigd en daartegenover staan de extreem hoge kosten doorberekend naar de klant, m.a.w naar ons, de samenleving

We moeten voor de zorg drastische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de zorg weer eerlijk, sociaal, humaan en kwalitatief goed wordt zodat iedereen in Nederland gebruik kan maken van de zorg die men verdient.

Hieronder de visie van de belangrijkste actiepunten van De Samenleving.
Wat inmiddels de meeste wel weten is dat onderstaande actiepunten niet vast staan.
Onze visie is niet van toepassing, echter dragen we wel onze ideeën aan om te ventileren naar de samenleving.

Onder elk actiepunt heb je de mogelijkheid om te stemmen en eventueel aan te geven waarom je voor of tegen stemt. Met alle data die we verzamelen kunnen we bepalen welke actiepunten aanpassing nodig hebben, welke actiepunten we direct in ons Partijprogramma?? kunnen zetten en  welke we eventueel niet gaan inzetten.

Alle bedrijven, zorginstellingen en zorgcentra dienen te werken zonder winstoogmerk.Er dient een wet aangenomen te worden welke alle bedrijven, zorginstellingen en zorgcentra verplicht te werken zonder winstoogmerk. Een controlerend orgaan moet hier toezicht op gaan houden. (wat zorgt voor werkgelegenheid) Hierdoor dalen alle kosten in de zorg naar de eindgebruiker.

Ben je het eens met dit punt?

41 votes
Stem
– PGB terug naar de oude vorm.

De PGB-uitbetalingen die nu door het SVB geregeld worden moeten terug naar de gemeenten. Er moet subsidie vrij komen voor gemeenten om fraudepreventie in te zetten (volgens de overheid de reden om het SVB in te zetten)

Ben je het eens met dit punt?

29 votes
Stem
– Opgespaarde AWBZ premies direct investeren in de zorg.

AWBZ premies dienen grotendeels gebruikt te worden voor reorganisatie in de zorg.
Bij het wegvallen van een winstoogmerk moeten veel administraties, systemen en beleidsmaatregelen aangepast worden, Daarnaast is het belangrijk om onderzoeken te bekostigen om kwantiteit in de zorg om te zetten in pure kwaliteit.

Ben je het eens met dit punt?

31 votes
Stem
– Zorgverzekering moet qua kosten drastisch omlaag, qua kwaliteit drastisch omhoog. Verplicht eigen risico afschaffen.

Doordat in de zorg niet meer gewerkt wordt met winstoogmerk kunnen de kosten flink gedrukt worden. Eén vorm als verzekering met 1 uitzondering: verzekerd in het buitenland welke op elk moment in en uitgeschakeld kan worden.
De verzekering hoort alles te dekken wat de hoogste aanvullende verzekering op dit moment dekt. Verplicht eigen risico afschaffen. Vrijwillige eigen risico kan blijven bestaan. Er dient transparantie te komen in de in- en uitgaven van zorgverzekeraars. Uitgaven openbaar !

Ben je het eens met dit punt?

33 votes
Stem

In deel 2 kun je weer stemmen op andere actiepunten.

Vergeet niet: Deel deze pagina overal waar je kunt zodat we zoveel mogelijk stemmen kunnen verzamelen!

Mocht je verder nog opmerkingen hebben, iets missen of een bericht achter willen laten,
dan kun je dat hieronder doen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

21 votes
Verstuur

3 reacties

  1. Adjura Reply

    Ik kan me tot nu toe hier helemaal in vinden. Goed verwoord wat ik zelf ook zo voel.

Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *