Vluchtelingen drama

vluchtelingen
Stroom aan vluchtelingen

Het gesprek van de dag, frustraties alom, verdeeldheid van meningen. Het passeert allemaal de revue.

Wat gaan we eraan doen? Hoe gaan we hier het beste mee om? Wat is er nodig om de veiligheid van Nederland te waarborgen? En waarom maakt politiek Den Haag er zo een spelletje van?

Allemaal vragen die we ons moeten stellen om passende oplossingen te bedenken.

Hoe denkt De Samenleving over dit onderwerp?

Ondanks het een gevoelig onderwerp is en de meningen breed verdeeld zijn (sorry, heer Wilders, lang niet iedere inwoner van Nederland denkt hetzelfde als u) willen wij onze visie delen met Nederland.

De media

We zien het allemaal. De beelden van huilende kinderen, gezinnen in de regen wachtend tot ze toegelaten worden in een bepaald land, de treinen volgepakt met angstige vluchtelingen die niet weten wat de nabije toekomst hen zal brengen, maar alles beter dan vrezen voor je leven! Het staat op ons netvlies gebrand.
Nu horen we allerlei verdeelde verhalen op social media; we worden voorgelogen, vertekend beeld etc.
Ja en nee! De beelden zijn echt, dat geloven we wel. Wel wordt er keihard ingespeeld op onze emotie en medeleven. Want wat is dan the big picture?

Dood en verderf, geld, geluk, betere toekomst en diverse andere redenen doen mensen vertrekken uit eigen land. Maar wat is de verhouding? Als we alle beelden naast elkaar leggen lijkt het duidelijk. Let wel; lijkt. Er zijn momenteel meer beelden van mannelijke vluchtelingen maar niets is met zekerheid te zeggen. Wel geeft vluchtelingenwerk.nl redelijk accurate cijfers vrij; bijna 400.000 (399.165) vluchtelingen kwamen Europa binnen in 2015. In 2014 waren dat er 562.265.

Is het vluchtelingenprobleem dan ook echt zo groot als de media ons doen geloven of wordt het probleem groot gemaakt door de handelswijze van de diverse Europese landen?

Rekensom

Laten we eens een rekensom maken. En laten we als voorbeeld Nederland nemen. (let wel; dit is een voorbeeld, we staan er absoluut niet achter om alle vluchtelingen in Nederland op te vangen) Nederland telt ongeveer 6500 steden, dorpen en woongemeenschappen. Als we 399.165 vluchtelingen delen met 6500 woonplaatsen kun je ongeveer 60 vluchtelingen per woonplaats onderbrengen. Dat klinkt ineens minder problematisch toch?
Laten we het verder uitsplitsen:

Na lang zoeken is het ons nog niet gelukt uit te zoeken hoeveel woonplaatsen alle 27 Europese lidstaten tellen. Maar laten we voor het gemak het aantal van Nederland aanhouden. Nu is Nederland een klein land en zal het aantal woonplaatsen in Europa vele malen hoger uitvallen dus hoe accurater de cijfers worden, hoe meer het mee gaat vallen. Goed, 27×6500= 175.500 woonplaatsen. 399.165 vluchtelingen verdelen over 175.500 woonplaatsen zou betekenen dat per woonplaats 2,3 vluchteling opgevangen kan worden. Poef, weg probleem “grote tsunami” vluchtelingen. Als we de juiste cijfers hebben komt dit volgens ons op nog minder dan 1 vluchteling per woonplaats.

Maar wacht, we zijn er nog niet!

Vluchtelingen vs gelukzoekers vs terroristen

vluchtelingen

We weten inmiddels allemaal dat niet alle vluchtelingen ook werkelijk vluchtelingen zijn. Met al het beeldmateriaal, de verklaringen, de ooggetuigen en de media die opzettelijk een verkeerd beeld de wereld in brengt kunnen we deze conclusie wel trekken. De werkelijke cijfers van echte vluchtelingen daalt daarom aanzienlijk. Wij vermoeden dat de percentages als volgt liggen: 40% vluchteling, 58% gelukszoekers, 2% terrorist of potentieel gevaar. (dit zijn uiteraard aannames en er kunnen geen rechten aan worden ontleend) Met deze cijfers zou het helemaal geen probleem moeten zijn de echte vluchtelingen op te vangen.

Oplossing?

Er is volgens ons niet een op zichzelf staande oplossing die alle problematiek oplost. Om te beginnen; met De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waar Nederland zich aan conformeert, is het onze plicht mensen te helpen in nood. Ongeacht afkomst en religie. Dat lijkt ons een vaststaand feit. Alle 27 lidstaten hebben deze zelfde verplichting. Gezinnen in nood dienen we per direct onderdak te bieden zonder tegenspraak. Uiteraard is een screening wel noodzakelijk. Nu horen we mensen al zeggen: Ja maar de gezinnen in Nederland dan? Waarom krijgen vluchtelingen voorrang op huurwoningen dan? Dat kan toch niet? Dat is voortrekkerij! Etc. etc. etc. We begrijpen de frustratie. Echter geldt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor iedereen. Dus ook voor Nederlandse gezinnen. Gezinnen die zitten te wachten op een woning maar al wel redelijkerwijs onderdak hebben, kunnen wachten. Een vluchtend gezin niet. zij komen uit een oorlogsgebied en kinderen kunnen we niet op straat laten staan. Nederlandse gezinnen die op straat staan idem. Die horen niet op straat te staan en moeten net zo hard geholpen worden.

Alleenstaande mannen die Europa binnenkomen moeten worden opgevangen in kampen waar uitgebreide screening plaats hoort te vinden. Stevige ondervragingen moeten worden gehouden om de vluchtelingen van de gelukszoeker en terroristen te kunnen scheiden. Uiteraard zal dit nooit 100% waterdicht zijn maar helemaal niets doen is een te groot risico. De dreigementen die geuit zijn, de statements die door terroristische organisaties gemaakt zijn, moeten we serieus nemen. Hoe kunnen we anders vluchtelingen in nood opvangen als de landen in Europa ook niet meer veilig zijn?

Wij staan niet achter één Europa en het liefst stappen we gister nog uit de EU. Maar we staan wel achter een samenwerkingsverband tussen de Europese landen. Al helemaal inzake kwesties als “het vluchtelingenprobleem”. De Europese landen moeten veel nauwer samenwerken, met elkaar in overleg over het juist en eerlijk verdelen van de vluchtelingen in nood. Ook moet er een uniform screeningsproces worden opgezet. Nu is er te veel verdeeldheid tussen de landen, waardoor vluchtelingen (en ja ook de gelukzoekers en terroristen) uitwijken via andere landen en zonder screening en registratie landen binnenstappen. We kunnen en mogen dit niet zomaar toestaan!

vluchtelingenStop de oorlogen!

De Nederlandse regering heeft zelf een groot aandeel in het aantal vluchtelingen wat binnenstroomt. Dat een terroristische organisatie moet worden aangepakt en opgedoekt is een op zichzelf staand feit. Echter worden er geen precisie aanvallen en acties gepleegd waardoor vele onschuldigen ook het slachtoffer zijn? Met alle speciale eenheden die de grote landen hebben is het duidelijk dat er heel anders geopereerd kan worden.

 

De Nederlandse regering stemt mee om de bombardementen verder uit te breiden. Hiermee vergroot je het probleem waar nu al weken over gedebatteerd wordt.

Er zijn verschillende conspiracy (samenzwering) theorieën dat IS is opgezet door de VS en consorten, dat de oorlogen in stand worden gehouden om wapenhandel, oliebronnen en andere verrijkingen. Wij als partij zeggen niet dat deze theorieën waar zijn, maar we ontkennen ook absoluut niet dat er meer aan de hand is. We hebben hier gewoonweg niet de harde bewijzen (en misschien ook wel de macht) voor om ons hier over uit te spreken. Het valt wel op dat dit vicieuze cirkeltje in stand wordt gehouden

Invoeren vrije handel

Afschaffen van invoerrechten en exportsubsidies i.p.v. ontwikkelingsgeld sturen naar ontwikkelingslanden zodat er een grotere afzetmarkt, meer werkgelegenheid en een sterkere economie ontstaat in de ontwikkelingslanden. (zie onze post “Omdenken: ontwikkelingsgeld, is het echt nodig?”). Hierdoor zullen er ook minder economische vluchtelingen naar Europa gaan !

Andere visies?

Heb je zelf een idee, visie of een uitgesproken mening? Laat het hieronder weten! Ook vragen we je mee te denken over eventuele acties om politiek Den Haag nu voor eens en altijd duidelijk te maken dat we het zat zijn! Nederland is het politieke spelletje zat! #samenstaanwesterk

8 reacties

 1. conny Reply

  Jullie hebben het over 399.175 vluchtlingen maar die moet je wel x3 of 4 doen want familie en gezinnen moeten nog overkomen….dat gaat in nederland het snelst…veelal binnen 3maanden…
  Ik vindt echte gezinnen oke…maar wie alleen hier heen komt moet in een kamp zoals jullie aangeven en gescreent worden….ook vindt ik dat de regering te laks omgaat met asielzoekers….sommigen moeten jaren wachten op antwoord…zijn dan zo ingeburgerd dat je ze niet meer terug kan sturen of omdat de kinderen zijn geboren als nederlanders dus mogen blijven. De hele procedure moet korter en strengen.

  • Patrick Klarenbeek Post authorReply

   x4 gaat iets te ver naar mijn mening. Er zijn al heel veel gezinnen hierheen gekomen. Wat ons betreft moet er anders omgegaan worden met gelukszoekers. Verder heb je helemaal gelijk dat het asielzoekersbeleid volledig op de schop moet en opnieuw ontworpen dient te worden!

  • Sanh Reply

   Wauw 2 keer ik vindt? Sorry maar ik heb niet alles gelezen laat staan opgenomen, denk niet dat iemand met het spellingsniveau van een kleuter hier goede uitspraken over kan maken. Manmanman…

   • Patrick Klarenbeek Post authorReply

    Sanh, kunnen we het even netjes houden? Ik kan me niet zo druk maken om spelvauten. Ons menselijk brein is zo getraind dat we alsnog alles kunnen lezen al zou het vol spelfouten staan. Conny heeft goede punten die wij ook delen. Wat maken wat spelfoutjes dan uit?

    Zelf ook iets constructiefs te melden?

 2. Kees Kleij Reply

  Om te beginnen, het is een complex probleem, wat niet in een dag kan worden opgelost.
  Een ieder die moet vrezen voor vrijheid of leven dient geholpen te worden.
  Toch vind ik iedereen die heel Europa doorreist, om een goede bestemming te vinden, eerder een migrant dan een vluchteling.
  Maar maak van begin aan duidelijk dat het een tijdelijke oplossing is ( Als de situatie het toelaat zal de vluchteling weer terug moeten naar de regio waar hij/zij vandaan komt, om aan de wederopbouw te beginnen).
  Ik ben het eens met de stelling dat een gecombineerde strijdmacht in no time Is onder het vloerkleed zou kunnen vegen, en dat dat niet gedaan wordt omdat hogere machten er baat bij hebben als er onrust in het midden oosten blijft.
  Opvang , die dus van tijdelijke aard is, houdt dus ook in, dat men niet bang hoeft te zijn voor verdringing op de arbeid- en huizenmarkt, waardoor er meer draagvlak komt binnen de lokale bevolking om mensen te helpen.
  Een ieder die hier “te gast is” en zich niet gedraagt, zou eigenlijk gelijk uitgezet moeten worden. Hierdoor zal het verhaal dat het allemaal criminelen zijn die hierheen komen ook worden ontkracht, Immers, de “bedoelende mensen” blijven automatisch over.
  Gezinshereniging is dus ook niet van toepassing, omdat men op termijn weer terug gaat naar zijn gezin.
  Ook de verhalen die sympathie op moeten wekken over bijv kinderen die hier op school zitten, vriendjes hebben e.d. zijn dan niet langer van toepassing.

  Door deze manier van denken wordt het voor de vluchtelingen duidelijk waar zij aan toe zijn.
  Ook hoeven zij niet in te burgeren, hoeven hun culturele achtergrond niet aan te passen aan de Nederlandse samenleving.
  Hoe lang dergelijke opvang gaat duren is dus een kwestie van, hoe snel kan je een conflictsituatie oplossen?
  Ik denk dat door deze manier van handelen, een regering er baat bij heeft om snel tot die oplossing te komen, omdat opvang nou eenmaal geld kost.
  Brandhaarden zouden dan sneller of door politieke, of door militaire interventie, weer tot veilige gebieden kunnen worden verklaard.

  Natuurlijk is dit geen compleet uitgewerkt plan voor de problematiek, eerder een concept.
  Groeten Kees

 3. Germen Roding Reply

  Inderdaad, mensen die acht veilige landen doorreizen en dan pas asiel aanvragen, zijn geen vluchtelingen, maar migranten.
  Daarom moeten we af van het zieligheidscomplex en een realistische immigratiepolitiek voeren.
  In 2011 pleitten we hier al voor: http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/immigranten-moeten-meer-uitgebuit-worden/
  Ook moet het vluchtelingenprobleem (dat van de echte vluchtelingen dus, die met miljoenen in Syrië zelf, Libanon, Jordanië en Turkije proberen te overleven) structureel opgelost worden. En ja, dat betekent samenwerken met die ‘verschrikkelijke’ al-Assad en Poetin. De politieke elite heeft er per slot van rekening ook niet de minste moeite mee om misdadige, mensenrechtenschendende regimes als dat van Saoedi-Arabië de hielen te likken.

Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *